Боженци се слави с приятния полъх на Балкана, с прохладно лято и хубава зима. И не случайно българинът е построил на това парче земя едно от най-българските и най-цветущи  някога селища.

    Боженци и цяло Габрово имат умерено континентален климат с най-студен месец януари, пролетно пълноводие на реките и малко засушавания през годината. Тук лятото не е горещо, нито зимата студена. Скоростта на вятъра намалява от пресечения релеф и растителността. Въздухът е чист и свеж. Достатъчно е да се преспи в селото само една нощ, за да изчезне всякаква умора.

    Върху климата на Боженци оказва влияние Стара планина. Тя спира студените ветрове от север и топлите от юг. Макар и по-слабо, но и тук се чувства топлият вятър, който  слиза от северните склонове на планината. Във всяко селище той има различно име – южняк, топляк, снегояд, развигор. Духне ли топлякът през зимата, студените дни и нощи в Боженци стават необикновено топли и приятни. Снегът се размеква, ледените цветя от прозорците се стопяват, а от капчуците се стичат капки. Появи ли се пролетта, времето бързо се затопля а снегът за няколко дни изчезва. Тогава жителите на Боженци влизат в градините си и наведени над правите лопати, обръщат земята и подготвят лехите.

    Средният годишен валеж е по-висок от средния годишен на страната. Най-малко валежи падат през февруари, а най-много през май и юни. Засушаванията са кратки. В много случаи, когато цялата страна е обхваната от общо засушаване, Габровският край прави изключение.

    Снеговалежите са умерени и продължителни. Най-рано падал сняг на 13 октомври, а най-късно се е задържал до 20 април. Обикновено сняг започва да вали от края на ноември и началото на декември до края на февруари и началото на март. Средно снежната покривка се задържа 100-110 дена.

    Слани падат само през април и септември и не нанасят щети на селскостопанските култури.
    В Боженци духат главно северни, западни и северозападни ветрове.
    Всичко това прави климата на Боженци здрав и приятен.

Източник: Боженци / Милчо Стойчев / 1975 г.

Нагоре