Пътят извива край баирите, спуска се надолу и отвежда в селото. От двете му страни се издигат къщи с типична старобългарска архитектура. До селския мегдан се намира читалището - голяма, двуетажна сграда, с надпис над входа: „Читалище „Наука“ - 1878 г.“...

Балканско Знаме, 1955 г. брой N49 стр. 4 

Прочети още: Защо забравихте хубавите традиции?

   В летописната книга в с. Боженци (заведена от 1895 г.) е записано, че в местността "Падало" случайно са намерени икона на Св. Илия и дървен кръст. Те после били пренесени в Боженци, а в 1839 г. заложени в основния камък на църквата "Свети Пророк Илия".

Балканско Знаме, 1980 г. брой N22

Прочети още: Дело на будните божанкалии

Страница 2 от 2

Нагоре