Населението на Боженци само извършвало строежа на своите жилища – една практика, широко разпространена из цяла България през XVIII и XIX в. Всеки собственик освен че участва дейно в изграждането на новата си къща, но получава и роднинска или съседска помощ (мижия).

    Роднините или съседите, които участват в строежа, уговарят предварително в какво ще се състои тяхната помощ – едни помагат с труд, други подаряват греди или някакъв друг строителен материал, а трети, които имат каруца, помгат в превозването му. Всички строителни работи се ръководят от майстор-строител, които най-често е от местен произход. Така се образува строителна група от един майстор и няколко помощници, чийто брой е различен в зависимост от вида на работата, която се извършва в даден период. Най-много хора, около 5 - 6 души, се събират, когато започва покриването на къщата и изнасянето на каменните плочи на покрива.


    Майсторът изгражда къщата от дуварите до покрива и дори прави дуграмата, при което му помагат само двама-трима души. Той е зидар и мазач, дърводелец и столар и нерядко сам украсява архитектурните детайли. Също негово е задължението да определи количеството и качеството на необходимите материали за строежа на къщата, времетраенето на строителите работи и общата стойност на постройката. Стопанинът заплаща на майстора с пари, а на участвувалите в мижията дава по един обед.
    Строежът на нови къщи е извършван от мъже, а жените помагат само при носенето на вода и при омесването на пръст за измазване, а основното задължение на стопанката е приготвянето на храната.
    Боженските къщи не са строени по планове. Стопанинът посочва на майстора за образец някоя вече построена къща в селото и по-рядко някоя в съседно селище, мястото, на което трябва да бъде изградена в двора, и влизането в сградата, а също и броя и големината на стаите, които иска да има в своето жилище. Техническото изпълнение, конструкциите, детайлирането са според творческите възможности и индивидуалните виждания на самия майстор.
    Инструментите, с които са извършвани строителните работи, са малко на брой и съвсем примитивни по вид. Поради това, че дървото е основният строителен материал, за главни инструменти при неговата обработка са използвани брадва, трион и тесла. С голяма бичкия, монтирана на вертикална рамка с клинчета, обслужвана от двама души, са рязани дъски. Мазилка върху стените се нанася с малйчка с желязо или с мистрия с ламарина, а отгоре се замазва с дървена дричка или с по-дълга дъска (мала). Майсторът е използвал и отвес при зидането, макара при доставянето на материали и дюлгер ски аршин за размерване.

 Източник: Народната архитектура в Боженци

Нагоре