Важен фактор, определящ характера на селищното устройство в Боженци, са природните условия, включващи конфигурацията на терена и особеностите на обкръжаващата околност, сред които е изградено дадено селище.

    Уличната мрежа, начинът на застрояване, големината на отделните парцели, ориентацията на постройките към световните посоки, водоизточниците, някои комуникационни връзки са съставните елементи, чието различно съчетаване създава спецификата на градоустройственото и ситуационното изграждане на селата в периода на Българското Възраждане. И затова тяхната структура и типологичните им белези са различни в различните географски области на страната, обединени все пак от една общонародна специфика.

Прочети още: Селищно устройство в Боженци

Страница 2 от 2

Нагоре