Фолклорен ансамбъл „Пирин“ ще изнесе концерт на 21 септември от 12:30 часа на мегдана в АИР „Боженци“.  Официалното честване на 50 годишния юбилей ще започне с Водосвет за здраве и благополучие. Габровският драматичен театър ще постави „Село, село, пусто село“ на 20 септември от 19:00 часа в АИР „Боженци“. Театърът ще се играе на открито и е част от официалните чествания по случай 50 години от обявяването на село Боженци за Архитектурно-исторически резерват.

Обявяване на село Боженци за архитектурно - исторически резерват „Боженци“
Специфичното историческо развитие на село Боженци, създава условия за съхраняване на възрожденския му облик до средата на XX в. През Възраждането Боженци е селище с процъфтяващи търговия и занаяти.  Търговци - кърджии пътуват до Русия, Австро-Унгария, Египет и Персия. Масовата миграция на жителите му след Освобождението, когато традиционната търговия и занаятите в Боженци замират, довежда до прекъсване на културното, икономическото и социалното развитие на селището. Точно това прекъсване спомага за съхраняването на цялостния архитектурен и градоустройствен ансамбъл на едно българско селище от епохата на Възраждането. В Боженци е съхранена непокътната възрожденската атмосфера с прекрасни архитектурни образци от XVIII – XIX в.
Идеята за обявяването на село Боженци за архитектурно-исторически резерват възниква през 1962 г.
Събира се комисия от специалисти, която извършва проучвания и наблюдения. Всички обръщат внимание на специфичните особености на архитектурата в Боженци, като дървените сглобки на конструкциите, автентичността на архитектурните паметници, живописността на селището и т.н. В резултат на дискусията на 1 ноември 1962 г. се взема решение за обявяване на с. Боженци за архитектурен резерват.
На 28.01.1964 г. Държавния комитет по строителство и архитектура издава Решение № 155, в което се посочва, че с. Боженци е единственото село, запазило цялостно характера си от епохата на Възраждането. В него са съхранени много ценни етнографски и архитектурни паметници и градоустройствени ансамбли. Затова се взема решение с. Боженци да бъде обявено за исторически и архитектурен резерват. В практиката се налага наименованието Архитектурно-исторически резерват /АИР/ - Боженци.
На 6 септември 1964 г. тържествено е открит Архитектурно-историческият резерват – Боженци.

Нагоре