На 12.10.2009г. в салона на Старото школо ще се опитаме да пресъздадем тлъката  /седянката/, наречена  "Беленки". За моми и момци сме поканили божанкалии, а гостите ни ще бъдат от с. Кметовци, с. Съботковци и с. Харачери, защото освен царевица, не ни достигат и участници...

Страница 3 от 3

Нагоре