Пътеката свързва Архитектурно-исторически резерват "Боженци" и с. Източник. Трасето минава през равна гориста местност по стар римски път, който съществува от началото на ІVв. Римският път е свързвал "Големият път" (Никополис ад Иструм – Августа Траяна – Константинопол) с местността Градище над Габрово, където през ІV–VІІв е имало крепост. Пътят започва над с. Боженци и е дълъг около 8 км.

От създаването на с. Боженци до сега пътеката се ползва като пряк път до Габрово. През вековете е добре поддържан. С пътя са свързани няколко истории. В началото на ХІХ в. Богдан от с. Боженци бил моряк от английската флота.

Прибирайки се от Цариград, някъде край Одрин разбойници го ограбили и убили. Властите ги заловили и изпратили на майка му коня, пръстена и две конски торби злато. С част от парите майката, в памет на сина си, поправила пътя до Радолов дол и затова го нарекли “Богданов калдаръм”. Дядо Миньо Попа, известният герой от габровските анекдоти, също всяка пролет давал пари за поправка на тоя път, по който той самият ходел бос, за да не си износва обувките. По продължението на пътеката са оформени кътове за отдих с маси, пейки, беседка, огнища, поставени са табла със схема на пътеката и информация за римския път.

 

 

Нагоре