Резултати от анкетите проведени на СТАРИЯТ сайт www.bojenci.eu

Анкета 1 - Посещавали ли сте АИР Боженци?
Посещавали ли сте АИР Боженци?

Анкета 2 - Как бихте оценили сайта от 1 до 6
anketa-2

Анкета 3 - Планирате ли да посетите АИР Боженци?
Планирате ли да посетите АИР Боженци?

Анкета 4 - Нощували ли сте в АИР Боженци?
Нощували ли сте в АИР Боженци?

 

Нагоре